Migrationsverkets kundcenter

Studenterna Anneli Westerberg och Matilda Björnram har genomfört ett projekt för Migrationsverket med målet att förbättra deras kundcenter. I intervjun berättar Matilda om projektet och vilka verktyg som de tagit fram som kan användas vid skapade av ett framtida kundcenter. Designföretaget Antrop har varit handledare för studenternas arbete. 

Projektet har utgått ifrån ett tjänstedesignprojekt vid utformande av ett nytt kundcenter för Migrationsverket. Projektets mål var att generera mer kunskap om Migrationsverkets kunder, skapa idéer och förslag till framtida kundcenter samt ta fram en en verktygslåda för fortsatt arbete med tjänstedesign.

De som kommer till en kundcenter är personer med många olika bakgrunder och förutsättningar. Det har varit en utmaning när man utformar information för personer som till exempel inte kan läsa. Projektet började med att samla in en stor mängd data bland annat. Studenterna besökte Migrationsverkets befintliga kundcentra i Norrköping och Malmö för att förstå hur kundcentra fungerade. Detta skedde bland annat genom att observera hur besökarna rörde sig, intervjuer med kunder och anställda om deras behov. Med detta som grund skapades ett underlag till förbättringar.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40