Dela sida

FoU Välfärd, Region Västerbotten

FoU vid Region Västerbotten har påbörjat ett arbete för att stärka brukarmedverkan inom funktionshinderområdet. Här får du ta del av intervjuer som gjorts under utvecklingsarbetets gång.

Tre kommuner i Västerbotten deltog från november 2013 till juni 2015 i ett utvecklingsarbete. Vännäs har utsetts till pilotkommun där personer med kognitiv funktionsnedsättning inom daglig verksamhet är huvudpersoner i ett förbättringsarbete med stöd av tjänstedesign. Syftet med arbetet är dubbelt:

  • Dels att utveckla den utvalda processen eller tjänsten och skapa konkreta resultat utifrån ett brukarmedverkansperspektiv.
  • Dels att lära ut metoder och verktyg för brukarmedverkan till utvecklingsledare och personal som ingår i utvecklingsarbetet för att efter test i några kommuner sprida till hela länet.

FoU Västerbotten samarbetade med designföretaget Joyn Service Design, vars arbete skulle vara slutdokumenterat i maj 2014. Projektet fick sex månaders förlängning från september 2014 för att slutföra hela "designresan". Slutrapporen färdigställdes i juni 2015.

Läs slutrapporten på Region Västerbottens webbplats

Läs mer om Region Västerbottens arbete med tjänstedesign 

Kontakt

FoU-chef Marie Ernestad
E-post: marie.ernestad@regionvasterbotten.se 
Mobil: 070-3763707

Utvecklingsledare Margaretha Hägglund
E-post margaretha.hagglund@regionvasterbotten.se
Mobil: 070-563 37 09 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40