3/12-2013 Reflektioner efter att ha gjort en patientresa

Under hösten 2013 startade Landstinget i Värmland Experio Lab som är ett nationellt center för patientnära tjänsteinnovation.

Experio Lab arbetar med tjänstedesign inom vård och omsorg. Det innebär att utgångpunkten i allt arbete alltid är användarens upplevelse. Ibland är användarna patienter och brukare men det kan även vara närstående och vårdpersonal. När användarnas behov är kartlagt kan Experio Lab bidra med att utveckla och förbättra tjänster inom vård och omsorg. 

Experio Lab är i full gång med flera projekt. Ett projekt har handlat om att förbättra patienter och närståendes upplevelser av strokevården. Det har två tjänstedesigners gjort genom intervjuer, dagboksstudier och workshops med patienter och närstående. Projektet har resulterat i en rad förbättringsförslag.

Experio Lab samverkar med SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut), Centrum för tjänsteforskning (CTF), SVID och med finansiellt stöd från Vinnova.    

Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40