18/9-2013 Medskapad vård till vardags – så här går det till

Självdialysverksamheten vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping lyfts ofta fram som en av de första och mest genomarbetade patientmedverkanssatsningarna i Sverige.

Verksamheten har lyckats förändra kulturen så att patienterna får ta så mycket ansvar de själva vill. På så sätt används patienternas hela potential att sköta sin egen vård. Men vad innebär det när personalens roll förändras i grunden? Är välfärden i Sverige redo för den här typen av kulturförändring? Vilka trösklar kan finnas när tankesättet ska föras över till andra verksamheter? Det är frågor vi hoppas diskutera under webbinariet.

Föreläsare: Britt-Mari Banck, Christian Farman
och Patrik Blomqvist

Britt-Mari Banck är sektionschef vid självdialysen på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Britt-Mari utsågs i år av Dagens Medicin till Årets banbrytare. År 2005 började hon utbilda en patient i så kallad självdialys. Intresset spred sig och allt fler patienter utbildades i att sköta sin dialys själva. I dag är det en självklar möjlighet i en egen paviljong på sjukhuset där 13 patienter regelbundet utför sin självdialys. Britt-Mari föreläser tillsammans med Christian Farman, sjuksköterska och ordförande i Njurförbundet Småland samt Patrik Blomqvist, patientstödjare.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40