Elect Pajala Lapland

Ägaren bakom Elect Pajala Lapland har för avsikt att utveckla ett tomteland i Juhonpieti under vintersäsongen. I dagsläget är delar av verksamheten färdigställda och besökare är redan inbokade under några dagar i vinter.

Bokningen sker via en turistbyrå i England. Det är för tillfället inte möjligt att ordna sängplatser i kommunen för alla besökare och därför fokuserar verksamheten på engelsmännen; de är nästan ensamma om att vilja göra “daytrips”. 

För att bredda besöksgruppen vill man bygga ett hotell i området. Hotellet ska även fungera på sommaren. Sommardesignkontorets uppdrag är att formge hotellet, som ska vara tre våningar högt och rymma cirka 150 bäddar. Rummen ska vara flexibla kombirum, det vill säga kunna användas både till par och bekanta, genom att dra ihop eller flytta isär sängarna. Alla rum kommer att ha privat WC, TV och internet men kan variera något i standard, till exempel gällande utsikt. Hotellet ska uppfylla standarden 3-4 stjärnor och vara placerat med utsikt mot myren Vasikkavuoma, som ligger i närheten.

Arbetsprocessen

Projektet började med ett besök på gården där hotelletplaneras att byggas. Efter att ha fått en inblick iuppdragsgivarens visioner skrev projektgruppen en uppdragsbeskrivning, för att minska risken för framtida missförstånd. Efter avstämning med uppdragsgivaren började själva designarbetet. Ett flertal idéer togs fram. I diskussion med beställaren valdesen del av dessa ut för vidare arbete.

Efterforskningar gjordes på andra hotell för att få inspiration och idéer. Standard mått på dubbelrum fastställdes. Reglerna för det europeiska hotellklassificeringssytemet Hotelstars Union sågs över för att få en uppfattning om kraven för olika standarder. Ett antal skisser på övergripande struktur och volymer gjordesför att få en uppfattning om slutlig storlek på hotellet. Dessa placerades även på kartvyn över tomten för att se hur hotelletkan placeras, hur mycket volym det tar upp samt hur det ser ut i förhållande till övrig bebyggelse.

Slutresultatet redovisas i form av plan- och sektionsritningar,exteriöra och interiöra. perspektivbilder, referensbilder av tillexempel material, samt beskrivande text.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40