IS Pite

Idrottsläggningen Lindbäcksstadion ligger cirka 7 kilometer utanför Piteå och är idag en välbesökt anläggning såväl sommar- somv intertid. Under vinterhalvåret finns aktiviteter som längd- och utförsåkning och skidskytte. 

På sommaren finns löpslingor och asfalterad bana för rullskidåkning samt aktiviteter som bilbingo, bakluckeloppis och pilgrimsvandring. På Lindbäcksstadion samsas ett flertal idrottsföreningar och anläggningen fungerar som en viktig mötes- och aktivitetsplats för allmänheten. I dag nyttjas anläggningen till nästan 80 % av barn under 14 år.

Sommardesignkontorets uppdrag är att ta fram en övergripande layout för utbyggnad av Lindbäcksstadion och placering av nya funktioner som stugby, hotell och parkering samt att se över entrén till anläggningen. Besökaren ska känna att området är attraktivt och kunna erbjuda unika upplevelser. Anläggningen ska locka många brukargrupper som elitidrottare, turister och Piteåbor och ha en tydlig grön framtoning.

Den gröna framtoningen kan ta sig form i användnding avlokala material, som trä och förnyelsebara energikällor. (Det ärockså önskvärt att utöka samarbetet med samerna vars renledsträcker sig över området.) Ledord i uppdraget är storslagen småskalighet, vilken betonatsav uppdragsgivaren IS Pite.

Arbetsprocess

Projektet startade med ett studiebesök på Lindbäcksstadion där uppdraget presenterades och området dokumenterades. Anläggningen ska expandera med en rad nya funktioner, och i början av arbetet var det viktigt att hitta en struktur för detta. För att lära känna området såg Sommardesignkontoret även över de funktioner som finns på området idag.

I upptakten till projektet fanns en detaljplan samt ett planprogram för Lindbäcksstadion att utgå från, vilka gav en bakgrund till projektet och de idéer som fanns sedan tidigare. Arbetet fortsatte med en idégenerering, där fokusområden förutveckling utkristalliserades. Koncepten utgick från att antingen samla, förtäta, eller sprida utbyggnaden över området till attraktiva delar som Vallsbergets topp eller ner mot sjön. Utifrån dessa utbyggnadsstrategier: vattnet, kärnan och toppentogs olika tänkbara referensobjekt och skisser fram.

Efter delpresentationen bestämdes det tillsammans med uppdragsgivaren IS Pite att förslaget ska gälla entréeområdet,vad man möts av och hur man rör sig på området, och att se över hur en möjlig utbyggnad på Vallsbergets topp kan se ut. Efter mötet påbörjades skisser och planer på ett konkretiseratförslag. För att göra en tydlig presentation har diagram, montage,bilder och planer över området arbetats fram.


Dela sida

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40