Vad är problemet?

Det skulle behövas minst tre jordklot om alla levde och konsumerade som medelsvensken. Väldigt kortfattat beror detta på att människan förbrukar resurser istället för att bruka dem.

Många av de mänskligt skapade systemen på jorden som till exempel jordbrukssystem, produktionssystem, transportsystem och vår konsumtionskultur fungerar och blomstrar idag på bekostnad av de ekologiska systemen, istället för i balans med dem.

Förbrukning av resurser innebär att vi konsumerar resurser och sprider dem från en plats på jorden (ekologisk sfär) till en annan i snabbare takt än jordens naturliga system klarar av att hantera. Ett exempel på denna snabba spridning är vår konsumtion av olja från berggrunden (litosfären) som leder till utsläpp av koldioxid i luften (atmosfären).

Denna spridning av ämnen och resurser sker också naturligt men det är hastigheten och storleken av denna förändring i systemet, som vår konsumtion orsakar, och som är onaturlig och ohållbar.

Visste du att?

 • År 2030 förväntas den globala befolkningsmängden uppgå till 9 miljarder människor (Källa FN 2011).
 • Av dessa beräknas 4,9 miljarder vara del av den globala medelklassen.
 • Om alla konsumerade på samma nivå som en genomsnittlig svensk skulle vi behöva tre jordklot.
 • Med nuvarande förbrukningstakt kommer vattenbristen globalt år 2030 att uppgå till 40 procent.
 • Nittio procent (90%) av vår mat kommer från matjord (Källa: Pimentel 2006). En fjärdedel (25%) denna matjord har redan försämrats till en nivå där den inte längre stödjer matproduktion (Källa: FAO).
 • Totalt 80 procent av bestånden av matfisk har idag kollapsat, är överexploaterade eller är maximalt utnyttjade (Källa: FAO 2010).
 • Fram till år 2050 måste världens koldioxidutsläpp minskas med 80-100 procent.
 • Drygt 1 miljard människor på jorden lever i "extrem fattigdom", det vill säga på mindre än 1,25 dollar om dagen.
Dela sida

Tänkvärdheter

 • Mahatma Gandhi: "Earth provides enough to satisfy everyones need but not everyones greed."

 • Henrik Tikkanen: "Den stora katastrofen är att vi inte ser den." 

 • John Jeavons: "Man - despite his artistic pretensions, his sophistication, and his many accomplishments - owes his existence to a six inch layer of topsoil and the fact that it rains."

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev