Dela är det nya äga

Dokumentärfilm om kollaborativ konsumtion.

En knäckfråga i den rika delen av världen är hur man kan minska materiell konsumtion och samtidigt behålla god livskvalitet. De senaste åren har intresset ökat för att dela på saker – att ha tillgång till varor eller tjänster snarare än att köpa och äga enskilt – något som brukar beskrivas som kollaborativ konsumtion. Men vad innebär detta? Hur kan det se ut?

I dokumentärfilmen Dela är det nya äga av Lotta Ekelund får vi träffa människor i Malmö, Barcelona och London som på olika sätt delar på saker och utrymmen. Man möter även experter som beskriver hur kollaborativ konsumtion fungerar och hur detta kan tänkas utvecklas i framtiden.

Filmen är producerad av LottaFilm 2015 med stöd av Forskningsrådet Formas, Mistra Urban Futures och Malmö stad.

Dela sida
Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev