Digital Lumens Intelligent Lighting Systems

Digital Lumens kombinerar olika tekniker till ett intelligent system som kan minska energianvändningen för belysning i stora lokaler med upp till 90%. Systemet som är uppbyggt av lysdiodlampor kompinerat med ljus- och rörelsekänsliga sensorer som innebär. Mycket energi sparas därmed genom att belysningen "lokalanpassas" efter befintligt dagsljus och aktivitet i lokalen.

Ökad kunskap och kontroll

Lysdiodlamporna är trådlöst sammankopplade i ett nätverk där en mjukvara möjliggör att belysningen kan styras centralt efter önskemål och behov. Genom att mjukvaran lagrar information om tidigare energianvändning skapas dessutom underlag för ökad kunskap och kontroll över nutida och framtida användning.

Mycket energi och resurser att spara

Särskilt fördelaktigt är systemet i stora industriella eller offentliga lokaler där traditionell belysning ofta är tänd med konstant hög styrka under lång tid. I jämförelse med de flesta äldre typer av lampor har lysdioder många fördelar – de använder mindre energi, har längre livstid, kräver mindre underhåll och är enklare att reglera. Kombinationen med sensorer och styrverktyg förstärker effekten av dessa fördelar och visar på vinsterna som kan uppnås när olika saker kombineras i system på nya smarta sätt.

Belysning som tjänst ett alternativ till utrustning

Utöver att erbjuda belysningsutrustning har Digital Lumens också påbörjat övergången till att också erbjuda belysning som tjänst. Denna tjänst kan underlätta för fler användare att kunna implementera systemet genom att inledande investeringskostnader minskar. Tjänsten underlättar också ökad kontroll över att utrustningen används, återanvänds och slutligen återvinns på mest lämpligt sätt eftersom Digital Lumens står för service av utrustningen.

Utöver att Digital Lumens energieffektiva belysningssystem minskar belastningen på både miljöns och företags resurser främjar tjänstelösningen också ett mer slutet materialkretslopp. Eftersom Digital Lumens då står för service av utrustningen är de i position att återta utrustningen samt se till att den återanvänds eller återvinns på mest lämpligt och effektivt sätt. På så sätt kan Digital Lumens betraktas som ett exempel på en övergång från Produkter till tjänster som bidrar till utvecklingen av en mer Cirkulär ekonomi.

Dela sida

FAKTA: DIGITAL LUMENS

Företag:

Digital Lumens, Inc.

http://www.digitallumens.com

 

Process och metoder:

• Produkter till tjänster
• Cirkulär ekonomi

 

Hållbarhetsfördelar:

• Energieffektivt – minskar energibehov med upp till 90%
• Minskade CO2 utsläpp
• Minskad driftkostnad och underhållsarbete
• Behovsanpassad design
• Ökad flexibilitet och kontroll

 

Utveckling:

Företaget startade 2008 och idag används systemet i över 500 anläggningar i USA och ett antal andra länder.

 

Utmärkelser:

• Leading Sustainable Solution, Sustainia100
• Technology Pioneer, World Economic Forum
• Best in Class, Fifth Annual Next Generation Luminaires Competetion
• Boston Mayor’s Green Award
• Top Product, Building Operationg Management
• Product of the Year, Electronic Construction & Maintenance Magazine

 

Filmklipp:

Se den animerade filmen om varför Digital Lumens är så mycket bättre än vanlig belysning här

Se en case study som beskriver fördelarna med Digital Lumens här

 

 Källor:

www.digitallumens.com och www.ellenmacarthurfoundation.org 

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev