Framtida hållbar design, år 2053

Vill du utforska livet i en hållbar framtid i en svensk storstad år 2053? Detta är möjligt via ett projektet genomfört på GreenLeap, KTH med stöd från Energimyndigheten. Målet är att verka som en katalysator för förändring genom att engagera design i en hållbar utveckling.

Hållbarhetsguiden har tidigare tipsat om projektet Livet 2053, om hur man designar en hållbar framtid. Projektet är sedan en tid igång där man nu kan kliva in i en tänkt vardag år 2053. Då har energianvändningen minskat med 60 procent jämfört med år 2000. Det har skett en stark teknikutveckling med fokus på energieffektivisering de senaste 50 åren och vi lever därför mer energismart. Man har kommit ner till en användning av 14MWh från 33MWh. Detta har man lyckats med bland annat genom färre flygresor, mer energieffektiva hus och en minskad köttkonsumtion.

Bild på läsplattor som visar Life2053

Naturen som källa

Ett stort skafferi kyls av utomhusluften och används till specerier, drycker och grönsaker. Det kompletteras av en liten och effektiv kyl/frys. Skafferiet håller 5 - 10 grader nio månader om året och kyls under sommaren med hjälp av solenenergi.

Intelligenta fönster med molekulära solcellsfilmer fångar upp solenergi. På sommaren används energin t ex till att kyla skafferiet och filmen minskar dessutom värmeinstrålningen.

Panel i köket ger prognoser om väder och energitillgång

När den mesta energin kommer från sol och vind blir det viktigt att veta vilket väder det blir för att kunna planera aktiviteter. Soliga och blåsiga dagar finns det gott om billig energi och då passar familjen på att handla, tvätta och ladda elfordon. Glasskivan över diskbänken fungerar som skärm som visar detaljerade prognoser om väder och energitillgång.

Genom att ta sig vidare med val kring sin tänkta vardag; hus eller lägenhet, middag hemma eller på restaurang etc får man olika insikter om hur vardagen kan te sig och vad den har för energibehov.

Hållbar design

Hur hållbar design utvecklas är en stor faktor här, hur kan den bidra till att göra vår vardag mer energieffektiv? I Life2053 nämns möbler med inbyggd värme för att kunna hålla inomhustemperaturen nere, elklockor sitter på var familjs vägg för att hålla koll på förbrukningen etc.

Resandet är förbättrat till att hålla med mer klimatvänliga bilar och cykeltrafiken har ökat. Säkra och bekväma cykelbanor tre meter ovan mark finns i ett cykelnät över hela innerstaden och binder ihop stadskärnorna med varandra.

År 2053 sker 40 procent av alla resor i staden med cykel, de som behöver åka bil gör det främst med små elbilar. Det är vanligt med plats för två personer men de kan enkelt byggas på med en större modul från bilpoolen för att rymma fler. Hyrmodulen finns i olika modeller för semester, fjällresa eller storhandling.Skiss på elbilar som med moduler kan byggas om för att rymma fler.

I Life 2053 finns två livsstilsval, "Puls" och "Lugn". De olika livsstilarna skiljer sig åt i fördelningen mellan arbetstid och fritid, inkomst och vilket tempo man har i sin vardag. Vilken av dessa två livsstilar man väljer kommer att spegla prioriterarna men energianvändningen år 2053 kommer att vara densamma oavsett val. Detta beror på att Puls spenderar sin större inkomst på tjänster, samt att energieffektiviseringen i vardagen är något högre i detta livsstilsval. Samhällets tillväxt tas i större grad ut i ökad lön för puls och i minskad arbetstid för lugn.

Förhoppningsvis kan detta projekt bidra till fler smarta och hållbara designidéer. Gå gärna in på Life2053 och testa för att inspireras. 

Dela sida

Andra exempel?

Arbetar du med ett hållbart designprojekt? Tipsa gärna Hållbarhetsguiden om detta. 

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev