Seawater Greenhouse

Produktion av färskvatten och mat i stekheta, torra öknar? Det är möjligt med Seawater Greenhouse – ett växthus som inspirerats av vattnets kretslopp mellan hav och moln samt av en ökenskalbagges förmåga att fånga och omvandla fukt i luften till färskvatten för att överleva i öknen. Utöver att skapa värdefulla resurser för människor i form av mat så har växthuset också en direkt positiv påverkan på landskapet genom att det kan producera överskott av färskvatten.

En designlösning inspirerad av naturen

Växthusets teknik är alltså inspirerad av en ökenskalbagge som med hjälp av skalets form och funktion kan fånga och omvandla (kondensera) fukt i luften till vattendroppar som gör att skalbaggen klarar de torra förhållandena i öknen. Principen återfinns också i vattens naturliga cykel där havsvatten förångas från havet, kyls och ombildas (kondenseras) till moln som slutligen åter blir tillgängligt för människor, djur och växtlighet genom regn. Genom att Seawater Greenhouse är inspirerat av och imiterar lösningar och processer i naturen kan det betraktas exemplifiera Biomimicry.

Växthusets kretslopp

Framsidan av Seawater Greenhouse är vänd mot hav och vind och med vindens hjälp strömmar het luft in i växthuset. Den heta luften kyls då den passerar kallt havsvatten som också leds in över växthusets framsida. Den resulterande svala och fuktiga luften skapar ideala odlingsförhållanden och minskar behovet av bevattning eftersom växterna inte behöver "svettas" (transpirera) lika mycket.

Växthusets temperatur hålls också nere med hjälp av att svalt havsvatten leds via ledningar över växterna. Vattnet i ledningarna tar upp värme på sin resa genom växthuset så vattnet leds sedan ner på baksidan av växthuset. Väl ute ur växthuset upphettar vattnet den luft som strömmar ut ur växthuset och luften, som nu både är fuktig och varm, passerar slutligen ledningar med kallt havsvatten på vilka färskvatten då kondenserar. Ofta produceras mer färskvatten än vad växthusgrödorna behöver. Detta överskott kan då spridas utanför växthuset och bidra till nytt liv och växtlighet i omgivningen.

Naturligt energieffektivt

Seawater Greenhouse är energieffektivt på så sätt att dess kretsprocess till stor del drivs av sol och vind samt genom att det själv kan producera den jämförelsevis lilla mängden färskvatten som behövs till bevattning. För att pumpa in havsvatten och för att driva de fläktar som hjälper till att styra luftgenomströmningen krävs viss elenergi, vilken med fördel generas med hjälp av solceller. Som jämförelse kräver konventionella växthus ofta betydligt mer konstbevattning samt energikrävande utrustning för att bland annat reglera invändig temperatur.

Dela sida

FAKTA: SEAWATER GREENHOUSE

Företag:

Seawater Greenhouse Ltd

Läs mer om Seawater Greenhouse på företagets webbplats

 

Process och metoder:

• Biomimcry

 

Hållbarhetsfördelar:

• Lägre energianvändning
• Produktion av färskvatten
• Utveckling av ökenlandskap
• Minimal användning av bekämpningsmedel kolla!
• Lokal matproduktion
• Effektivt och smart användning av energi

 

Utveckling:

Konceptet har sedan tidigt 1990-tal utvecklats genom forskning och ett antal pilotprojekt. Verksamheten är än så länge småskalig, men konceptet har fått uppmärksamhet världen över för att vara en lovande lösning. Ursprungliga utvecklaren av Seawater Greenhouse har utbildning inom design och yrkeserfarenhet som elektriker och ljusdesigner. Utvecklingsteamet idag inkluderar personer med utbildning inom bland annat produktdesign, maskinteknik och miljöfysik.

 

Utmärkelser:

• Leading Sustainable Solution, Sustainia100
• Best Product, Climate Week
• Royal Designer for Industry, RSA Action and Research Centre
• Power Generation & Water Solutions Innovation Award
• The Buckminster Fuller Challenge Finalist
• The St Andrews Prize for the Environment
• Environment Laureate, The Tech Awards

 

Filmklipp:

 

Se en kort film som kortfattat beskriver hur Seawater Greenhouse fungerar här

 

Källor:

www.seawatergreenhouse.com

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev