Sustainable Cards

Kan ett enkelt litet kort av trä göra stor skillnad? Det är lätt att låta sig luras av storleken, men de samlade mängderna av nyckel-, medlems- och presentkort i världen växer snabbt till stora volymer. Företaget Sustainable Cards har utvecklat ett träkort som över sin livscykel är mer hållbar än alternativen på marknaden.

Mer hållbara hela vägen

Resultatet från en Livscykelanalys (LCA) visar att träkorten totalt sett är mer hållbara än de vanligaste typerna av plastkort på marknaden, exempelvis PVC-kort. Träkorten tillverkas av björkträ från certifierade skogsbruk i Skandinavien. Att tillverka korten av trä kräver 30% mindre energi jämfört med tillverkning av konventionella plastkort. Sustainable Cards har också hittat en tillverkningslösning som inte kräver skadliga tillsatser och där restprodukter från tillverkning av korten kan användas för att generera energi till produktionen. Koldioxidavtrycket minskas med upp till 50% vid en övergång från plastkort till träkort.

Enkelt men inte helt enkelt

Trä är ett levande material som påverkas av fukt och temperatur. Sustainable Cards har genom sin produktutveckling löst detta genom en unik kombination av björkfaner, miljövänlig cellulosabaserad beläggning och vattenbaserat lim. Som hotellnyckel, medlemskort och andra typer av liknande kort har träkorten samma funktionalitet som plastkort – de håller formen och fungerar med exempelvis både magnetremsor och streckkoder. När det gäller kort med väldigt hög användningsgrad såsom bankkort

Kommunicerar hållbarhet

Kanske minst lika viktigt som att träkorten är tillverkade av förnyelsebara råvaror kommunicerar de även en känsla av hållbarhet. Träet som naturmaterial framträder för både ögat och för känslan i handen. Det är ett sätt för företag som använder träkorten att kommunicera sitt hållbarhetsengagemang samtidigt som det också kan uppmuntra kunden att i sin tur agera mer hållbart.

Förståelse för levande material och sammanställning av specialkompetens inom varje tillverkningsmoment har tillsammans med innovationsanda och sunt förnuft drivit produktutvecklingen. Designen av träkortens slutgiltiga yttre form och funktion är kunden med och designar.

Sustainable Cards affärsfilosofi bygger på Det Naturliga Stegets principer, vilka vägleder såväl produktutvecklingen som verksamheten i helhet. Livscykelanalys (LCA) [1] har använts som verktyg för att ytterligare förbättra hållbarhetsarbetet. Sustainabel Cards har anses vara  mer hållbara än alternativa kort på marknaden av två oberoende forskningsinstitut (mer information finns på webbplatsen).

[1]http://www.sustainablecards.com/press_and_news_releases/Jegrelius_Institute_executive_summary_of_Sustainable_Cards_environmental_assessment_final.pdf

Dela sida

FAKTA: SUSTAINABLE CARDS

Företag:

Sustainable Cards

www.sustainablecards.com

 

Process och metoder:

• Livscykelanalys (LCA)

 

Hållbarhetsfördelar:

• Förnyelsebara råvaror och energikällor (FSC- och PEFC-certifierade råvaror)
• Uppmuntrar till plantering av lövskog
• Lägre energianvändning vid tillverkning
• Tillverkning utan skadliga tillsatser
• Minskat koldioxidavtryck med 50%
• Kommunicerar hållbarhet
• Medlem i 1% for the Planet

 

Utveckling:

Sustainable Cards grundades 2006, har idag 15 anställda och en omsättning på cirka 15 miljoner kronor. De är väletablerade i Skandinavien, Tyskland, USA och ett antal andra länder runtom i världen där omkring 100 företag i varierande storlek använder deras träkort i olika stor omfattning.

 

Källor:

www.sustainablecards.com

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev