Finansiering

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region Program 2014 – 2020.

Interreg Baltic Sea Region, BSR, är ett EU-finansierat program som underlättar gränsöverskridande samarbete i Östersjöregionen. Partners från länder runt Östersjön samarbetar i transnationella projekt för att ta sig an gemensamma utmaningar och möjligheter.

Finansieringen är främst inriktad på offentliga myndigheter, forskning och utbildningsinstitutioner, icke-statliga organisationer, sektorsmyndigheter samt föreningar och företag.

Budget för projektet är € 2.2 miljoner.

Logotyper för EcoDesign Circle och Interreg Baltich Sea Region

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev