Om EcoDesign Circle

I EcoDesign Circle samarbetar designcentrum, yrkesverksamma, företag och föreläsare från Östersjöregionen för att öka förståelsen av och möjligheterna med ekodesign.

About EcoDesign Circle in English below.

Ekodesign är en helhetssyn som förenar miljömässiga, sociala och ekonomiska fördelar med estetiskt tilltalande och hållbar design. Här är inte "ekologiskt tänkande" ett tillägg utan en del av den grundläggande designprocessen redan från början.

I projektet arbetar vi enligt devisen att ekodesign är en hållbar och inkluderande design som gynnar människor och miljö. Övergången till en cirkulär ekonomi bidrar till att skapa arbetstillfällen för morgondagens marknader.

En infosida med illustration över de olika projektdelarna inom EcoDesign Circle finns att ladda ner. Sidan är på engelska och i PDF-format, klicka här för att ladda ner filen: 
EcoDesign Circle Leaflet 

About EcoDesign Circle

EcoDesign Circle works to increase knowledge of ecodesign at the region's small and medium-sized businesses, designers and design organizations. This will in turn lead companies to create methods that benefit from ecodesign.

In the project, with determination that ecodesign is a sustainable and inclusive design that benefits people and the environment, we work to reach transition to a circular economy that helps to create jobs for tomorrow's markets.

The goal is to build an operational model and a competence network based on circular economy, ecological design and sustainability. To increase opportunities for ecodesign and to extend cooperation between the design center in the Baltic region for small and medium-sized enterprises.

EcoDesign Circle is a three-year project run by design organizations and universities from Sweden, Germany, Estonia, Lithuania, Poland and Finland. It is led by the Federal Environment Agency in Germany and is funded by the EU through the Interreg Baltic Sea Region Program. The Swedish initiative is represented by SVID, which cooperates with Green Leap at KTH.

An info page with illustration of the various project parts within EcoDesign Circle is available for download. The page is in PDF format, click here to download the file: 
EcoDesign Circle Leaflet:

Dela sida

Finansiärer

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev