Gröna, droppformade strån slingrar sig om varandra

Vad är ekodesign?

Design finns i allt och är grunden till hur en vara eller tjänst utformas. Rätt design är avgörande för att nå hållbart och cirkulärt mönster.

Så mycket som 80 procent av miljöpåverkan bestäms redan i designstadiet och därför är det viktigt att från första början, på planeringsstadiet, tänka på miljö- och hållbarhetsaspekter.

Ekodesign är ett samlingsbegrepp där produkter tack vare designlösningar skapas utan att påverka miljö och klimat negativt. Att med smarta, innovativa och hållbara designlösningar skapa förutsättningar för minimalt eller inget avfall när en produkt konsumeras. Även sociala faktorer spelar in som tillgänglighet och mänskliga rättigheter där användaren oavsett funktionsförutsättning kan inkluderas.

Det som blir kvar när produkten är använd kan gå tillbaka till producenten, användas av konsumenten igen eller återföras till naturen på ett sätt som inte orsakar negativ inverkan på miljön.

Genom utbyte av kunskap och erfarenhet mellan designer och företag leds arbetet mot en cirkulär process istället för att ta av våra resurser, vilket i sin tur ökar medvetenheten för att ställa om till cirkulär design.

Exempel på ekodesign är produkter som är möjliga att ta isär och ersätta med reservdelar, möjliga att laga, produceras i cirkulära produktionslinjer, har naturliga materialval och så vidare.

Dela sida

Mer om EcoDesign Circle

Följ arbetet i EcoDesign Circle här

Finansiärer

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev