Cradle to Cradle

Principen om Cradle to Cradle (Vagga till Vagga) handlar om att vår samhälls- och produktutveckling har mycket att vinna på att  likna ekologiska system där energi och material "brukas" effektivt och cykliskt istället för att "förbrukas" och generera avfall.

Metodiken utvecklades av Arkitekten Michael Braungart och William Mc Donough år 2001 och den har använts som inspiration i flertalet produkter, byggnader och produktionssystem. Praktiskt innebär Cradle to Cradle-metodiken att produkter designas så att alla olika material kan klassificeras in i två övergripande cykliska system:

Biologisk cykel

Till denna cykel hör material som naturligt kan brytas ned och återföras direkt till det ekologiska systemet. Exempel på material är naturliga fibrer och bioplast.

Teknologisk cykel

Metaller och oljebaserade plaster men även kemikalier är exempel på värdefulla material som kan återvinnas eller återanvändas till samma eller bättre kvalitet i slutna system om de inte blandas.

 

Läsvärt om Cradle to Cradle

The Upcycle

 William McDonough och Michael Braungart. publ. 2013

The Upcycle är den efterlängtade uppföljaren till bästsäljaren Cradle to Cradle. Boken inspirerar genom att ge exempel på hur vi kan förbättra den värld vi lever i, skapar och bygger. Hur kan vi, istället för att skydda planeten från mänsklig påverkan, designa om våra aktiviteter för att förbättra för miljön? Enligt författarna är resursbrist och hållbarhet en fråga om design.

Framsidan till boken Cradle to Cradle

Cradle to Cradle

McDonough & Braungart. Publ. 2002

Ett centralverk i framkant som utmanar nuvarande linjära industritänkande till förmån för cykliskt tänkande. Boken går igenom hur vi kan tänka när vi utvecklar produkter och miljöer på ett sätt som liknar ekologiska system i naturen. Författarna presenterar bland annat verktyg såsom Triple-Top-Line.

Dela sida

Vad är Cirkulär Ekonomi?

Den cirkulära ekonomin är ett samlingsnamn för en industriell ekonomi som, genom sin design, är återskapande i enlighet med Cradle to Cradle.

Besök Ellen Macarthur Foundations webbplats för mer information och fallstudier som beskriver hur Cirkulär Ekonomi fungerar i verkligheten

Nätverk/Bloggar

Intresset för Cradle to Cradle ökar stadigt och det finns flera officiella nätverk/bloggar i Sverige. Här är några:

Läs mer om cradle to Cradle på nätverket Cradle Nets webbplats www.cradlenet.se

Läs mer om Circular Economy på Cirkulär Ekonomis webbplats http://circulareconomy.se

Lästips

Cradle to Cradle, 2002, William Mac Donough & Michael Braungart

Upcycle, 2013, William Mac Donough & Michael Braungart

Till fler böcker om design för hållbar utveckling 

Tänkvärt

"Alla myror på vår planet har en biomassa som är större än människans. Myror har varit otroligt flitiga och effektiva i miljontals år. Men deras produktivitet ger näring åt växter, djur och jord. Den mänskliga fliten och effektiviseringen har gett många fördelar för människan. Men det har också lett till en nedgång i nästan alla ekosystem på planeten. Naturen har inte ett designproblem. Människan har det."

- William Mc Donough, Co-founder av Cradle to Cradle

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev