Medlemsförmåner

I Intressentföreningen skapar medlemmarna möjligheter för utveckling av och med design.

Du får möjlighet att stärka din verksamhet med hjälp av design. Som medlem får du tillgång till ett unikt nätverk av företag, akademi och offentliga verksamheter.

Som medlem i Intressentföreningen påverkar och stödjer du SVIDs arbete – att få företag, organisationer och offentliga verksamheter framgångsrika genom att strategiskt använda design. SVIDs insatser inom forskningsområdet är en viktig förutsättning för att lyckas.

Intressentföreningens nätverk av företag, offentliga verksamheter och akademi stärker samarbetet mellan forskning och näringsliv.

Som medlem får du dessutom:

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40