Barns lek i fokus när Michael Treschow-stipendiet 2012 delades ut

Michael Treschow-stipendiet 2012 har tilldelats Pontus Johansson, student vid Child Culture Design på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk vid Göteborgs universitet.

- Nyhet 2012-11-16 - 

Michael Treschow-stipendiet på 50 000 kr delas ut årligen till en ung designstuderande som belönas för sitt samlade arbete där djärvhet, nydanande, och lust premieras. Syftet är att uppmuntra studenter att fortsätta studierna och utveckla sin designkompetens.

- Det är väldigt roligt och en stor ära att bli tilldelad Michael Treschow-stipendiet, säger Pontus Johansson. Det är en ynnest att genom stipendiet få möjligheten att utnyttja de kommande åren på utbildningen på ett så bra sätt som möjligt och att verkligen kunna genomföra de projekt som jag vill göra utan att alltid behöva begränsa mig till en students ekonomi.

”En stol – rätt upp och ner”

Pontus avslutade i våras sin kandidatexamen i industridesign och fortsätter nu sin masterutbildningen vid Child Culture Design på HDK, Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborgs universitet.

Pontus roll som designer har påverkats mycket av hans yrkesbakgrund där han arbetat många år som lärare, kolloledare och volontär på olika projekt för barn. Det han framförallt vill med sitt arbete är att uppmana till lek och ge leken sitt rätta värde. Pontus tilldelas stipendiet bland annat för sitt arbete med projektet ”En stol – rätt upp och ner” där han tagit fram en överraskning förklädd till en stol, riktad till barn.

“En stol - rätt upp och ner” består av två stolar som under sitsarna gömmer hemliga världar. Under den ena stolen hittar man en gnistrande fjällvärld och under den andra en magisk gammelskog. Figurerna är, precis som stolarna, av trä och har magneter som gör att de fäster och går att flytta. Möblerna möjliggör en hemlig och privat plats där barn kan få eget utrymme samtidigt som de kan vara nära de vuxna. En plats där berättelser kan ta form och barnets fantasi utvecklas.

Motivering

Juryns motivering löd:

"Johanssons arbete visar på ett långsiktigt engagemang genom att sätta sig in i barns sätt att tänka och uppleva sin egen omgivning. Han visar på en kittlande experimentlust och passion för att design kan förändra situationen för barn såväl i en svensk miljö som i en sydamerikansk slum. Han arbetar brett med olika metoder där han ofta involverar barnen i utvecklingen. Pontus visar på att glädjen hos barn kan få dem att tro på sig själva och även inspirera andra. Juryn är övertygad om att hans passion för kombinationen av socialt engagemang och design kommer att kunna leda honom vidare till spännande projekt för utveckling av både samhälle och näringsliv."

Juryn

Michael Treschow-stipendiet instiftades 2003 och delas ut en gång om året i samarbete med SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Medlemmar i årets jury var:

 • Michael Treschow
 • Anna Stern-Anderberg (Stern Design)
 • Anna-Karin Gray (Electrolux)
 • Markus Degerman (Uglycute)
 • Adele Treschow (NOFO Design)
 • Lars Strannegård (Handelshögskolan Stockholm)
 • Robin Edman (SVID)
 • Emmy Larsson (stipendiat 2004)
 • Daniel Eriksson (stipendiat 2005)
 • Jon Rådbrink (stipndiat 2006)
 • Joakim Oscarsson (stipendiat 2007)
 • Ville Lintamo (stipendiat 2008)
 • Emma Lundgren (stipendiat 2009)
 • Linus Sundblad (stipendiat 2010)
 • Gabriella Rubin (stipendiat 2011)
 • Niklas Kull (stipendiat 2011)

Utdelning

Utdelningen av stipendiet skedde fredagen den 16 november, kl 19.00 i Stockholms stadshus i samband med finalen av tävlingen Idea to product som arrangeras av KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm).

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40