Design S

Deadline: Submissions for Design S – Swedish Design Awards

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

SVID är i år värd för kategorierna "Tjänstedesign", "Industridesign och produktdesign B2B" och "Industridesign och produktdesign B2C" och vill uppmana extra till ansökningar i de kategorierna!

Tjänstedesign

Exempel: designprocess för att utveckla tjänster, design management etc.

Industridesign & produktdesign B2B

Exempel: industriell formgivning, prototyper, produkter och lösningar riktade till offentlig sektor, näringsliv, företag, forskningsprojekt, innovation etc.

Industridesign & produktdesign B2C

Exempel: konsumtionsvaror, produkter för detaljhandel, mindre objekt, smarta prylar, lifestyle, servis och bestick, förpackningsdesign etc.

Om ansökan

Ansök senast den 18 februari 2018.

Här finns all information om ansökan till Design S

Om Design S – Swedish Design Awards

Design S – Swedish Design Awards är Sveriges bredaste designutmärkelse som hela designbranschen står bakom. Utmärkelsen riktar sig till professionella designer, formgivare, arkitekter, enskilda utövare, producenter och företag som arbetar med design och form i bred bemärkelse.

Design S startade 2006, dessförinnan under namnet Utmärkt Svensk Form mellan 1983-2002. Designtävlingar tjänar många syften: dels blir de en konkret utgångspunkt för diskussioner om design och innovation, men också en inspiration för näringsliv och offentliga beslutsfattare att använda design för att öka tillväxt, konkurrenskraft och välfärd. Det är ett bra sätt att visa omvärlden Sveriges framskjutna position på området, och internt en välförtjänt uppmuntran för de premierade företagen.

I år är det den elfte gången som utmärkelsen delas ut. Design S – Swedish Design Awards samarbetar med flera branschorganisationer som tillsammans med Svensk Form och juryordförande Lisa Lindström tar fram juryn och bidrar till prisets enorma bredd inom samtliga designdiscipliner.

Till Design S webbplats

Share this

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40