Innovationsguiden

New support for user-driven innovation in the social child and youth welfare (news in Swedish)

Regeringen har beslutat att bevilja Sveriges Kommuner och Landsting medel för att vidareutveckla arbetsformer som konkret stödjer innovation i den sociala barn- och ungdomsvården. SKL har gett SVID i uppdrag att leda utvecklingsprojektet Innovationsguiden och att utföra det tillsammans med den nationella samordnaren för den sociala barn- och ungdomsvården, och tjugo kommuner.
- Vi är mycket stolta över att få förtroendet att projektleda det nya uppdraget, säger Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID.

Syftet är att fortsätta utvecklingen mot en mer medskapande social barn- och ungdomsvård och målet är att ge kommunerna verktyg för att kontinuerligt kunna förnya socialtjänsten och uppnå god kvalitet. En tydlig utmaning som kommunerna lyfter är att barn- och ungdomsvården behöver bli bättre på att involvera barn och unga, så att de kan vara delaktiga och kunna påverka sin egen situation.

Från tio till trettio

Just nu pågår arbete i 10 kommuner, landsting och regioner med ett innovationsstöd där de får hjälp med att förnya sina verksamheter genom användardriven innovation. Innovationsstödet som används och utvecklas är Innovationsguiden. Metoderna i guiden utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas perspektiv på utmaningarna. Metoderna fokuserar på att förstå och skapa empati för de som berörs av en utmaning.

- Det nya uppdraget innebär att ytterligare 20 kommuner kommer att få möjlighet att få stöd för sitt utvecklingsarbete, specifikt inom den sociala barn- och ungdomsvården, säger Sara Tunheden, projektledare för Innovationsguiden. Med utgångspunkt i de barn och unga de möter, kommer de att guidas genom en process från behov till lösning.

Vill ni vara med i projektet?

Socialtjänstförvaltningar över hela landet kan ansöka om att få ta del av stödet. Arbetet kommer påbörjas tidigast oktober 2016 och avslutas senast 31 december 2017. Sista ansökningsdag är den 30 september.

Gör en intresseanmälan på Innovationsguiden

Mer om Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett innovationsstöd för offentlig sektor från SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Initiativet stöds och projektleds av SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.

Läs mer om Innovationsguiden på deras webbplats 
Läs tidigare nyhet om Innovationsguiden  
Läs Regeringens pressmeddelande
Läs nyhet på SKL:s webbplats

Share this

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40