Workshop om migration

30 deltagare från 20 länder deltog för att se hur design kan göra för skillnad för ett bättre flyktingmottagande.

Workshop om migration

Helena Karlberg på SVID ledde workshoppen.

Workshop om migration

Workshoppen hade två fokusområden, dels hur design kan hjälpa beslutsfattare, dels hur design kan möta flyktingarnas/migranternas behov.

Workshop om migration

Deltagarna från både branschorganisationer och marknadsföringscentrum arbetade tillsammans för att utbyta kunskap och erfarenheter samtidigt som de inspirerade varandra.

Workshop om migration

SVIDs vd Robin Edman, även ordförande i BEDA, deltog i diskussionerna.

Fokuserade på mat och entreprenörskap

- Vi tänkte på designprocessen som en tillagningsprocess. Det börjar från planering av måltiden, att hitta rätt ingredienser, förberedelser, matlagning, servering och provsmakning, säger Anna Whicher, forskare inom strategier för design och innovation.

Workshop om migration

Previous Next

Food as opportunity to integrate communities and building companies (news in Swedish)

Den 26 maj ledde Helena Karlberg på SVID en workshop med temat innovation för migration på BEDA:s generalförsamlingsmöte GA+ i Limassol, Cypern. 30 deltagare från 20 länder deltog för att se hur design kan göra för skillnad för ett bättre flyktingmottagande.

Workshoppen hade två fokusområden: dels hur design kan hjälpa beslutsfattare, dels hur design kan möta flyktingarnas/migranternas behov.

Deltagarna från både branschorganisationer och marknadsföringscentrum arbetade tillsammans för att utbyta kunskap och erfarenheter samtidigt som de inspirerade varandra. Eftersom situationen och behoven är så olika i olika delar av Europa, började workshoppen med att kartlägga de nuvarande situationen i Europa. Efter kartläggningen skiftade deltagarna perspektiv och arbetade för en önskat europeiskt läge, samt hur vi ska komma dit.

Fokus på kvinnor, mat och entreprenörskap

En av teamen fokuserade på mat och entreprenörskap. Genom mat, finns möjligheter att integrera samhällen och börja bygga företag. Förslaget har fokus på kvinnor, eftersom kvinnor ofta hålls isolerade i flyktingläger. Teamet vill involvera kvinnor i flyktingläger och hjälpa dem att utveckla sina kunskaper och få dem att förstå och identifiera deras behov och även deras makt till idéer, företag och gemensam förståelse med lokalbefolkningen.

- Vi tänkte på designprocessen som en tillagningsprocess. Det börjar från planering av måltiden, att hitta rätt ingredienser, förberedelser, matlagning, servering och provsmakning, säger Anna Whicher, forskare inom strategier för design och innovation på Design Wales, en del av det nationella centret för Product Design and Development Research på Cardiff Metropolitan University.

Nya livsmedelsprodukter ska stimulera företagande

Tanken är att främja samarbetet mellan lokalbefolkningen och kvinnor i flyktingläger. Det handlar om att dela kulturer, färdigheter och språk. Teamet vill skapa designlabb med fokus på mat. En del av labbet är att utveckla nya livsmedelsprodukter och skapa en efterfrågan på produkter genom till exempel matfestivaler. Detta kommer att stimulera sociala företag, menar Anna Whicher och förklarar att idén med labb kan användas inom olika områden, hantverk, kultur, skola och vård, till exempel. Många av flyktingarna idag är högt utbildade och kompetenta personer men är understimulerade.

- Genom att fokusera på utbyte av kunskap och visdom de kommer att bidra till samhället och vara och bra för alla. Resultatet av designlabben kommer vara nya idéer, nya företag och gemensam förståelse, säger hon.

Share this

Om BEDA

BEDA, The Bureau of European Design Association, verkar för att medlemmarna ska stärka sina organisationer genom att dela kunskap och erfarenheter samt arbeta för att öka kunskapen om värdet av design inom EU.

BEDAs har medlemmar i 25 olika EU-länder.

Till BEDAs webbplats

Kontakt

Robin Edman

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40