Increased capacity for innovation

How to increase the capacity for innovation in strategically important areas (news in Swedish)

Just nu pågår ett projekt som ska öka innovationsförmågan inom områden som har identifierats som strategiskt viktiga i både forskning och nyttiggörande för Sverige.

- Projektet ska utifrån ett designperspektiv undersöka behovet av att förstärka frågor som rör innovationsförmåga och föreslå hur innovationsförmåga kan stärkas inom de sektorer och branscher som är kopplade till Vinnovas finansierade strategiska innovationsprogram, säger Robin Edman, vd på SVID.

Flera workshoppar har genomförts och nu intervjuas programledarna för de olika strategiska innovationsprogrammen. Projektet avslutas i december 2016.

Projektpartner

KTH, SVID, Linköpings universitet, RISE, Almega och Teknikföretagen är projektpartner.

Projektet är sprunget ur initiativen People Powered Future (som byggde på behov i den nationella designagendan Design för ökad konkurrenskraft), Leading Innovation och Service Innovation Sweden.

Mer om projektet

Läs mer om projektet Ökad Innovationsförmåga 2016

Hela listan över strategiska innovationsprogram

Mer om People Powered Future

Mer om Leading Innovation

Mer om Service Innovation Sweden

Share this

Kontakt

Robin Edman

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40