De har jobbat användardrivet

Tio projektgrupper från kommuner, landsting och regioner har tagit sig an en utmaning med hjälp av modellen i Innovationsguiden för att hitta nya innovativa lösningar och samtidigt lära sig metodiken.

Innovationsguidens steg

Deltagarna har fått prova att arbeta med designmetodik: Att ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer och förverkliga.

Innovationsguiden

Till sin hjälp har deltagarna haft ett digitalt stöd med beskrivningar, filmer och metodmallar som kan användas i de olika stegen.

Från ifrågasättande till utforskande

- Det har varit en fantastisk resa för oss i projektgruppen – förvirrande, utmanande och lärorikt! säger Boja Jovancevic, sektionschef reumatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Workshoppar

Under processens gång har projektgrupperna samlats vid tre tillfällen för gemensamma träffar och workshoppar inför nästa steg.

Många idéer

I workshopparna har det kommit fram många idéer och tankar.

Test med användare

Deltagarna har både fått bygga och testa prototyper i sina egna verksamheter. (Bild från Göteborgs stad).

Previous Next

New ideas and lessons learned in the Innovation Guide pilot project (news in Swedish)

Nu har första omgången projekt gått igenom Innovationsguidens program, med grundtanken att involvera användaren i utvecklingsarbetet för att ta fram tjänster som skapar värde. Tio projektgrupper från kommuner, landsting och regioner har tagit sig an en utmaning med hjälp av modellen i Innovationsguiden för att hitta nya innovativa lösningar och samtidigt lära sig metodiken. Med sig har de fått ett nytt arbetssätt, många lärdomar, och flera förslag på förändringar som nu tas vidare för att implementeras i verksamheterna.

Deltagarna har genomgått Innovationsguidens olika steg: ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer, testa idéer och förverkliga.

- Grundläggande i det här arbetssättet är att involvera användare som patienter och anhöriga för att hitta vad de riktiga behovet är och för att sedan tillsammans med användaren testa och samskapa "rätt" lösningar, säger Sara Tunheden, tjänstedesigner och projektledare för Innovationsguiden.

Under processens gång har projektgrupperna samlats vid tre tillfällen för gemensamma träffar och workshoppar inför nästa steg, för att sedan jobba vidare på egen hand med stöd av en extern coach till nästa träff och steg i processen. Till sin hjälp har de även haft ett digitalt stöd med beskrivningar, filmer och metodmallar som kan användas i de olika stegen.

Bättre struktur för patienter som är inskrivna på Inflammationscentrum

En av de grupper som deltagit i hela processen är Sahlgrenska universitetssjukhusets nonstop-clinic Reumatologi. Deras utmaning var att se hur man ska skapa en bättre struktur för patienter som är inskrivna på IC (Inflammationscentrum). Efter att ha intervjuat både personal och patienter kom man fram till många olika lösningar på olika nivåer.

En utredning på IC kan ta allt från tre veckor till tre månader. Bland de förslag som kommit fram är bland annat att visualisera patientens väg för att göra det överskådligt för både patienten och de anställda att se var i processen man befinner sig. Förslaget ska nu förankras och förverkligas.

Ett annat förslag var att vid patientutbildningar ha med en expertpatient, utöver sjukhuspersonal, som de som nyligen har blivit diagnosticerade kan ställa frågor till. Ytterligare ett förslag är att ha en person på plats som kan svara på enkla praktiska frågor när man besöker avdelningen. Eftersom det ofta är hög genomströmning av personal, kommer man även att skapa ett introduktionspaket som ska hjälpa läkarna att snabbt komma igång och veta vad arbetet innebär och vilka ansvarsområden de har.

Arbetsgruppen har gått från ifrågasättande till utforskande.

- Det har varit en fantastisk resa för oss i projektgruppen – förvirrande, utmanande och lärorikt! Det har varit ett stort stöd att ha vår coach att ta kontakt med vid behov, säger Boja Jovancevic, sektionschef reumatologi Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Många lärdomar

Arbetet med Innovationsguiden har även studerats av SVIDs inhouse-forskare Jon Engström, som konstaterar att:

  • Deltagarna upplever att stödet har skapat en ökad förståelse och vilja till förändring.
  • Genom att möta användare och på ett systematiskt sätt förstå deras behov skapas en drivkraft och glädje i arbetet.
  • Tidigare föreställningar om vad som är viktigt har ifrågasatts och grundläggande problem har blottats.
  • Användare har gett positiv återkoppling för att de känner sig involverade i utveckling av tjänsterna som de berörs av.

Om Innovationsguiden

Innovationsguiden är ett skalbart metodstöd för att skapa innovation och öka kunskapen om hur användardriven innovation i praktiken kan genomföras i offentlig sektor. Arbetet utgår från användarens behov och upplevelser men lyfter också fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv. Metoderna fokuserar på att skapa förståelse, empati och konkreta förbättringar för de vi är till för. Sedan starten hösten 2015 har runt 30 kommuner, landsting och regioner påbörjat Innovationsguidens program.

Vid utgången av 2017 räknar vi med att över 50 projektgrupper från kommuner, landsting och regioner har deltagit. Runt 15 coacher från offentlig sektor har utbildats och kan nu coacha andra verksamheter.

Till Innovationsguidens webbplats

Tidigare nyhet om Innovationsguiden: Kommuner och landsting får stöd för att förnya sina verksamheter

Share this

De var med i pilotomgången

Fou Sörmland

Utmaning: Att bidra till förbättrad samordning kring vuxna med insatser från flera huvudmän

Nonstop-clinic Reumatologi, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Tema: Vårdprocessen för en utredningspatient på IC

Uddevalla Socialtjänst

Utmaning: Hur kan vi göra för att du som senior/äldre i eget boende ska känna ökad trygghet och delaktighet i hemmet?

Se film om deras arbete

Göteborgs stad

Tema: Hur kan vi höja livskvaliteten för vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning?

Region Kronoberg – Äldrehälsa Kronoberg

Tema: Att med utgångspunkt i individens behov skapa tryggare och bättre vård och omsorg för de mest sjuka äldre.

Sigtuna kommun

Tema: Hur kan vi ge rätt stöd till organisationen för att kunna arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete?

Region Östergötland

Landstinget i Västernorrland

Contact

Har du frågor? Kontakta gärna någon av oss!

Jonas Gumbel. Foto: Tobias Fischer.

Jonas Gumbel, programansvarig Hälsa, SVID

jonas.gumbel@svid.se

Sara Tunheden

Sara Tunheden, projektledare Innovationsguiden

sara.tunheden@svid.se 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40