Do you want to be the next sustainability racket? Participate in a free eco-design program (news in Swedish)

Vill ditt företag få support av en ekodesigncoach och utveckla verksamheten till att bli mer cirkulär? Genom projektet EcoDesign Circle erbjuder vi ett företag och en designbyrå möjlighet att delta i ett utvecklingsprogram inom ekodesign i vår. Ansök senast den 22 december.

EcoDesign Sprint är ett totalt tre dagar långt utvecklings- och genomförandeprogram inom cirkulär ekonomi. Det riktar sig till små och medelstora företag (SMF) och designbyråer som vill lära sig mer om möjligheterna med ekodesign.

Syftet är att deltagarna ska lära sig mer om cirkulära modeller och designmetoder och få ökad kompetens inom cirkulär ekonomi. Genom EcoDesign Sprint kommer de medverkande att producera cirkulära koncept som hjälper till att utveckla det utvalda företagets verksamhet.

SVID kommer att skapa ett team med ett företag, en designbyrå och en ekodesigncoach. Coachen kommer att fungera som facilitator och mentor under tiden utvecklingsprogrammet pågår. Vid starten kommer det utvalda företaget tillsammans med ekodesigncoachen att gå igenom företagets nuvarande hållbarhets- och designarbete. Designbyrån är inte med i denna del.

Programmet kommer att genomföras som en workshop under totalt tre dagar. Teamet kommer att producera minst två cirkulära produkter eller tjänster som koncept eller prototyper, som kunden kan utveckla vidare och implementera efter programmet.

Vilka möjligheter ger programmet?

  • Företaget stärker sin potential inom cirkulär ekonomi
  • Skräddarsydd support och mentorskap
  • Lyfta produkt- och/eller tjänsteutvecklingen
  • Kunden får två produkt/tjänstekoncept eller prototyper, för vidare utveckling
  • Designbyrån ökar sin kunskap inom cirkulär ekonomi och får ett referenscase

EcoDesign Sprint kombinerar kompetensutveckling, praktiskt lärande, innovation och produktutveckling med designmetoder.

Vem kan ansöka?

  • Små och medelstora företag oavsett bransch, lokalisering eller erfarenhet från cirkulär ekonomi eller design
  • Designbyråer som vill utveckla sin kunskap inom cirkulär ekonomi

Viktigast är ett intresse för produkt- och tjänsteutveckling med koppling till cirkulär ekonomi och en vilja att investera tid i processen. Både företaget och designbyrån förväntas lägga ungefär fem till sju arbetsdagar på processen som helhet.

När?

23/11-22/12 2017: Ansökningsperiod

Februari 2018: Nulägesanalys av företaget

Mars – april 2018: Genomförande

Ansökan och kostnad

EcoDesign Sprint är kostnadsfritt att delta i för företaget och designbyrån.

Till ansökningsformuläret

Ladda ner information om ansökan till EcoDesign Sprint (pdf, 223 Kb)

Om EcoDesign Sprint och EcoDesign Circle

EcoDesign Sprint är en del av projektet EcoDesign Circle, ett treårigt projekt med syftet att öka kunskapen om ekodesign hos regionens små och medelstora företag, designer och designorganisationer. EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund. I EcoDesign Circle samarbetar designcentrum, yrkesverksamma, företag och föreläsare från Östersjöregionen för att öka förståelsen av och möjligheterna med ekodesign. Den svenska insatsen representeras av SVID.

Läs mer om EcoDesignCircle här

Share this

Ansök till programmet

Programmet Ecodesign Sprint är kostnadsfritt att delta i.

Ansök genom att fylla i dina uppgifter här.

Kontakt

Vill du veta mer om EcoDesign Sprint, Hållbarhetsguiden och EcoDesign Circle? Kontakta gärna mig!

Anna Velander Gisslén

Anna Velander Gisslén
Projektledare och kommunikationsansvarig EcoDesign Circle 

Tel. 08-406 84 46

anna.velander-gisslen@svid.se

Finansiärer

EcoDesign Circle finansieras av Interreg Baltic Sea Region och European Regional Development Fund.

EcoDesign Circle, Interreg Baltic Sea Region European Regional Development Fund

Mer om EcoDesign Circle

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40