Mutual integration was explored in popup lab (News in Swedish)

Under konferensen Social Innovation Summit genomförde Förnyelselabbet ett popup-labb tillsammans med Malmö stad, "Summithacket". Under 4,5 timmar utforskade vi "ömsesidig integration" tillsammans med omkring 20 inbjudna malmöiter från offentlig, privat och ideell sektor.

I filmen berättar Fredrik Olausson och Matilda Legeby från Förnyelselabbet, och Anna Balkfors från Malmö stad vad som hände i labbet och vad som blir nästa steg.

Under konferensen utsågs även Förnyelselabbet till en av 100 innovationer som kan förändra Sverige. Läs nyhet om boken 100 sociala innovationer

Om Förnyelselabbet

Förnyelselabbet är ett initiativ från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och som projektleds av SVID.

Syftet med Förnyelselabbet är att verka som en sektorsövergripande innovations- och samverkansplattform, för att med användarens perspektiv lösa komplexa frågor på nationell nivå.

Under året har Förnyelselabbet arbetat med att göra vardagen bättre för ensamkommande ungdomar och befinner sig just nu i en test-fas där sex olika koncept testas hos olika kommuner i hela i landet. 

Se film om Förnyelselabbet på YouTube

Läs artikel om Förnyelselabbet i senaste numret av Swedish Design Research Journal

Till Förnyelselabbets webbplats

Förnyelselabbet på Facebook

Om Social Innovation Summit

Social Innovation Summit är en av Nordens största årliga mötesplatser för social innovation. Här samlas entreprenörer, förändringsagenter, investerare, innovatörer, politiker och beslutsfattare från alla samhällssektorer för att tillsammans skapa nya lösningar på vår tids stora samhällsutmaningar.

Social Innovation Summits webbplats

Share this

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40