Kristina Frisk. Photo: Caroline Lundén-Welden

Kristina Frisk new CEO at SVID (news in Swedish)

Kristina Frisk har tillträtt tjänsten som vd för SVID, efter att ha varit tf vd sedan den 1 september. Kristina Frisk är utbildad designer och psykolog och kom senast från det egna bolaget Caresumables AB där hon arbetade som vd. Under 2016 blev Kristina utsedd till "Årets uppfinnarkvinna".

Kristina Frisks första uppdrag som tillförordnad vd är att lägga grunden för en innovationsplattform för små och medelstora företag under hösten 2017. Hon är insatt i både de små och stora företagens utmaningar och har betydande kunskaper att dela med sig av kring innovation, design och företagande.

- Designens roll förnyas ständigt i takt med att världen förändras. Idag står digitalisering och artificiell intelligens likaväl som klimathot och utmaningar i den sociala välfärden på agendan. Där har SVID en viktig roll att spela. Vårt jobb är att främja designtänkande och vår metodik för förnyelse och innovation kan användas på alla ställen i samhället, säger Kristina Frisk, tf vd på SVID.

- Jag ser fram emot att leda SVID och att föra vidare det viktiga arbetet med att implementera design i både privat och offentlig verksamhet. Vi kommer att finnas nära de som behöver hjälp med innovation, säger Kristina Frisk. Vi har ett fantastiskt team som har arbetat fram en innovationsplattform för Sveriges Kommuner och Landstings medlemmar och tar nu vidare erfarenheterna till den privata sektorn.

Kristina är utbildad designer och psykolog och har mångårig erfarenhet av att driva eget företag inom områden som design, utbildning och medtech. Hon har bott utomlands under många år och startade en framgångsrik verksamhet inom medtech när hon återvände till Sverige för sex år sedan. Kristina utsågs till Årets Uppfinnarkvinna 2016 av Sveriges Uppfinnarförening och ALMI Företagspartner.

- I Kristina hittade vi en fantastisk kandidat med rätt bakgrund, erfarenhet och profil. Jag har stort förtroende för att Kristina kommer att leda SVID i positiv riktning framåt, säger Alex Liebert, styrelseordförande, SVID.

Fakta om Kristina Frisk

Kristina Frisk är utbildad designer och psykolog. Hon startade sitt yrkesliv med eget designkonsultföretag med kunder som IKEA, Cabby Caravan, Mölnlycke/SCA, och Höganäs Keramik. Hon bodde i Portugal under 20 års tid och arbetade i det egna utbildningsföretaget som utbildade vuxna som saknade grundskole- och gymnasiekompetens. Under Designåret 2005 arbetade hon som projektledare för ett Sverigefrämjande projekt tillsammans med Sveriges ambassad i Lissabon.

När hon återvände till Sverige för snart 6 år sedan, startade hon företaget Caresumables AB tillsammans med sin man där också Sahlgrenska Science Park har en minoritetspost. I bolaget har hon utvecklat tre olika medicintekniska engångsprodukter för tandvård och har patent och mönsterskydd på dem. I februari 2016 genomförde företaget en inkråmsförsäljning och sålde två av produkterna till ett större svenskt tillverkande bolag med försäljning i 94 länder. Kristina utsågs till Årets Uppfinnarkvinna 2016 av Sveriges Uppfinnarförening och ALMI Företagspartner.

Share this

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40

Share

Subscribe to our newsletter (only in Swedish)

 

SVID, Swedish Industrial Design Foundation | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I +46 (0)8 406 84 40