• People Powered Future

  År 2030

  Starkare svensk konkurrenskraft genom ökad insikt om potentialen inom design.

  Önskat läge

  Sverige är en nation som tar design på allvar och agerar därefter.

  Användaren

  För att kunna förstå framtidens utmaningar och de behov som finns måste vi utgå från användaren. Observera vad användaren gör idag för att förstå vad de gör imorgon.

  Design i samhället

  Design kan öppna upp och influera system bortom organisationer och landsgränser.

  Design & policy

  Mindshift. Hur kan design bli en del i den beslutsfattande processen?

  Innovation in business

  Design skapar och konkretiserar nya idéer för att testa och lansera för framtidens användare.

  Innovation i offentlig sektor

  Det behövs nya, innovativa lösningar på nya problem. Offentliga aktörer lyfter fram behovet att utveckla efter användarnas behov.

  Impact Labs

  Strukturer för design som process för innovation och utveckling.

  Forskningsnätverk

  Använda och hitta redan finansierad och publicerad forskning inom design.

  Open Schools

  Designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.

  Previous Next

  People Powered Future

  För att skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation ledde SVID processen People Powered Future. Arbetet baserades på de behov som kom fram i arbetet med Designagendan.

  Syftet var att mobilisera kunskapsområdet design så att insatser och existerande och nya nätverk och aktiviteter stärker varandra och gemensamt når större effekt och spridning. Arbetet organiserades inom ramen för de olika insatsområdena:

  • Open School
  • Research Networks
  • Impact Labs
  • Innovation in Business
  • Innovation in Public Sector
  • Design and Policy
  • Design and Society

  Projektet hade finansiering från Vinnova och syftade till att påbörja implementering av de förslag som togs fram i agendan "Design för ökad konkurrenskraft".

  Behoven som lyftes fram i agendan är:

  • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
  • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
  • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
  • Kunskapsutbyte inom designområdet.
  • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
  • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt utforskande och värde/meningsskapande
  • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter
  • Utveckla tvärkompetenser kopplade till designområdet.
  • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning och designrelevant forskning

  Mer om agendan "Design för ökad konkurrenskraft"

  Aktiviteter 2015 

  Innovation in business

  1/10 Workshop med tema tjänstedesign, Stockholm

  8/10 Workshop med tema tjänstedesign, Stockholm

  1/12 Seminarium och rundabordssamtal: Designdriven innovation 2015, Örebro

  Förstudie om design i inkubatorssystemet

  Prototyp: Sweflex, Paper Province, Bioekonomilabbet. Pågående arbete.

  Innovation in public sector

  9-11/6 GovJam, Stockholm

  6/11 Workshop: Samhällsinformation i e-boksformat

  Nätverksträffar - Nätverket för design av hälso-och-välfardstjanster

  Film: Medborgaren som utgångspunkt - men hur gör man då?

  Research Networks

  24-27/9 Forskartorget, Bokmässan i Göteborg

  17/12 Lansering av Designresearch.se, Stockholm

  Open Schools

  11/5 Informationsmöte i Malmö

  12/5 Informationsmöte i Göteborg

  13/5 Informationsmöte i Linköping

  27/5 Informationsmöte i Stockholm

  9/6 Informationsmöte i Luleå

  13/11 Kreativa Skåne - Föredrag om utvecklingen inom området design och hälsa på prisutdelningen av Region Skånes designpriser 2015

  Design in society

  19/8 Konferens: Genusdriven social innovation

  20/10 Workshop om att utveckla platser, Tibro

  17-18/11 Workshop om att utveckla Glasriket, Kosta

  19-20/11 Workshop: Attraktivt Älvdalen genom designdriven platsinnovation

  24-25/11 Social Innovation Summit, Malmö

  Rapport om People Powered Future-processen fas 1. Slutworkshop 15/12.

  Design and policy

  14/4 Uppdrag: Användare

  3/6 Riksdagsseminarium: Design som strategisk resurs i samhället

  Förstudie om design och policy.

  Impact labs

  Sommaren 2015: Policy pop up lab: designlabb:angered

  9/10 Lunchseminarium med Designlabb: Angered, Stockholm

  Slutrapport Designlabb Angered

  2-3/12 Policy pop up lab: Psyklabbet, Karlstad

  16/12 Workshop: Utveckla Kommendanthuset - idelab hållbar utveckling, Malmö

  Styrgrupp

  Styrgruppen för People Powered Future bestod av

  • Stefan Holmlid, Linköpings Universitet
  • Cristian Norlin, Ericsson
  • Susanna Winzenburg, BioInnovation
  • Tomas Edman, Landstinget i Värmland
  • Alex Liebert, Atlas Copco
  • Bosse Westerlund, Konstfack
  • Maria Hellström Reimer, Malmö Högskola och Designfakulteten
  • Christina Öhman, Interaktiva Institutet

  Finansiär

  People Powered Future finansierades av Vinnova.

  Dela sida

  Nyhetsbrev

  Få senaste nytt om People Powered Future! Vi skickar ut ett nyhetsbrev en gång i månaden.

  Prenumerera på nyhetsbrevet om People Powered Future här

  Kontakt

  Vill du veta mer om People Powered Future?

  Kontakta

  Robin Edman

  Vd, SVID

  robin.edman@svid.se

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

  Dela

  Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

   

  SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40