People Powered Future

År 2030

Starkare svensk konkurrenskraft genom ökad insikt om potentialen inom design.

Önskat läge

Sverige är en nation som tar design på allvar och agerar därefter.

Användaren

För att kunna förstå framtidens utmaningar och de behov som finns måste vi utgå från användaren. Observera vad användaren gör idag för att förstå vad de gör imorgon.

Design i samhället

Design kan öppna upp och influera system bortom organisationer och landsgränser.

Design & policy

Mindshift. Hur kan design bli en del i den beslutsfattande processen?

Innovation in business

Design skapar och konkretiserar nya idéer för att testa och lansera för framtidens användare.

Innovation i offentlig sektor

Det behövs nya, innovativa lösningar på nya problem. Offentliga aktörer lyfter fram behovet att utveckla efter användarnas behov.

Impact Labs

Strukturer för design som process för innovation och utveckling.

Forskningsnätverk

Använda och hitta redan finansierad och publicerad forskning inom design.

Open Schools

Designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.

Previous Next

People Powered Future

För att skapa en tydlig vision om hur Sveriges konkurrenskraft kan stärkas genom design och dess effekter på innovation leder SVID processen People Powered Future. Arbetet baseras på de behov som kom fram i arbetet med Designagendan.

Syftet är att mobilisera kunskapsområdet design så att insatser och existerande och nya nätverk och aktiviteter stärker varandra och gemensamt når större effekt och spridning. Arbetet kommer att organiseras inom ramen för de olika insatsområdena:

 • Open School
 • Research Networks
 • Impact Labs
 • Innovation in Business
 • Innovation in Public Sector
 • Design and Policy
 • Design and Society

Projektet har finansiering från Vinnova och syftar till att påbörja implementering av de förslag som togs fram i agendan "Design för ökad konkurrenskraft".

Behoven som lyftes fram i agendan är:

 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design.
 • Utveckla metoder för att bättre kunna hantera framtida områdesöverskridande möjligheter.
 • Skapa designmedvetna beslutsfattare i företag och offentlig sektor.
 • Kunskapsutbyte inom designområdet.
 • Stärka förståelse(-strukturer) för design som process för innovation och utveckling.
 • Utveckla och bredda designbegreppet och öka medvetenheten om design som socio-materiellt utforskande och värde/meningsskapande
 • Skapa förutsättningar för design som metod att utforska framtidens möjligheter
 • Utveckla tvärkompetenser kopplade till designområdet.
 • Använda och tillgängliggöra redan finansierad och publicerad designforskning och designrelevant forskning

Aktiviteter 2015 

Innovation in business

1/10 Workshop med tema tjänstedesign, Stockholm

8/10 Workshop med tema tjänstedesign, Stockholm

1/12 Seminarium och rundabordssamtal: Designdriven innovation 2015, Örebro

Förstudie om design i inkubatorssystemet

Prototyp: Sweflex, Paper Province, Bioekonomilabbet. Pågående arbete.

Innovation in public sector

9-11/6 GovJam, Stockholm

6/11 Workshop: Samhällsinformation i e-boksformat

Nätverksträffar - Nätverket för design av hälso-och-välfardstjanster

Film: Medborgaren som utgångspunkt - men hur gör man då?

Research Networks

24-27/9 Forskartorget, Bokmässan i Göteborg

17/12 Lansering av Designresearch.se, Stockholm

Open Schools

11/5 Informationsmöte i Malmö

12/5 Informationsmöte i Göteborg

13/5 Informationsmöte i Linköping

27/5 Informationsmöte i Stockholm

9/6 Informationsmöte i Luleå

13/11 Kreativa Skåne - Föredrag om utvecklingen inom området design och hälsa på prisutdelningen av Region Skånes designpriser 2015

Design in society

19/8 Konferens: Genusdriven social innovation

20/10 Workshop om att utveckla platser, Tibro

17-18/11 Workshop om att utveckla Glasriket, Kosta

19-20/11 Workshop: Attraktivt Älvdalen genom designdriven platsinnovation

24-25/11 Social Innovation Summit, Malmö

Rapport om People Powered Future-processen fas 1. Slutworkshop 15/12.

Design and policy

14/4 Uppdrag: Användare

3/6 Riksdagsseminarium: Design som strategisk resurs i samhället

Förstudie om design och policy.

Impact labs

Sommaren 2015: Policy pop up lab: designlabb:angered

9/10 Lunchseminarium med Designlabb: Angered, Stockholm

Slutrapport Designlabb Angered

2-3/12 Policy pop up lab: Psyklabbet, Karlstad

16/12 Workshop: Utveckla Kommendanthuset - idelab hållbar utveckling, Malmö

Styrgrupp

Styrgruppen för People Powered Future består av

 • Stefan Holmlid, Linköpings Universitet
 • Cristian Norlin, Ericsson
 • Susanna Winzenburg, BioInnovation
 • Tomas Edman, Landstinget i Värmland
 • Alex Liebert, Atlas Copco
 • Bosse Westerlund, Konstfack
 • Maria Hellström Reimer, Malmö Högskola och Designfakulteten
 • Christina Öhman, Interaktiva Institutet

Finansiär

People Powered Future finansieras av Vinnova.

Dela sida

Nyhetsbrev

Få senaste nytt om People Powered Future! Vi skickar ut ett nyhetsbrev en gång i månaden.

Prenumerera på nyhetsbrevet om People Powered Future här

Kontakt

Vill du veta mer om People Powered Future?

Kontakta

Robin Edman

Vd, SVID

robin.edman@svid.se

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40