De medskapade nya koncept för förbättrad psykisk hälsa

Den 2-3 december anordnades Psyklabbet med 25 personer som utifrån sin egen erfarenhet medskapade nya koncept för att förbättra psykisk hälsa.
- Ett tema som kom upp från de unga var att de vill bli betraktade som resurser. Unga vill hjälpa unga på nya sätt. Flera av de prototyper som jobbades fram handlade om detta, säger David Ershammar som ledde designjammet.

Arbetet genomfördes i en workshop som hölls i anslutning till konferensen Service Convention Sweden med cirka 200 deltagare som diskuterade framtidens välfärdslösningar, tjänster och design.

Unga vill hjälpa andra

Deltagare från konferensen kunde under olika delar välja att vara med i Psyklabbet för att skapa tillsammans med deltagarna som innan de hade åkt hem hade formulerat koncept för hur unga skulle kunna mötas av omgivande samhälle.

- Mycket av samhällets insatser fokuserar på ungas behov av hjälp och inte på hur unga kan fungera för resurser för att hjälpa andra. Det är det vi vill med Psyklabbet, att hitta former för att unga och vuxna tillsammans utforskar och utvecklar framtidens lösningar, säger David Ershammer.

Framgångsrikt med nöjda deltagare

Sammanlagt hjälpte 100 personer till under dagarna. Psyklabbet blev en framgång och deltagarna upplevde det som en lärande och utvecklande process.

- Men den stora potentialen finns när man gör detta som en del i en längre lokal utvecklingsprocess. Det vill vi bidra till, säger David Ershammar.

Här är några uttalanden från deltagarna:

- Vad snälla och fina vi varit mot varandra under dagarna. Jag har varit lite rädd för att samverka med vuxna. Men nu har jag nytt hopp om att vi kan göra det bra tillsammans.

- Jag vill samarbeta mer, här har jag träffat nya typer av människor som jag annars inte möter.

- Jag vill vara med öppen med min psykisk ohälsa

- Jag har lärt mig att man kan få hjälp på så många olika sätt, att sammanhanget, gemenskapen är så viktig!

- Dessa dagar har gett mig kraft att inte fastna i en smal professionell roll.

- Jag har slagits av att det är så kort mellan idé och handling.

- Vi behöver göra detta oftare, ta med dem det berör i utvecklingen.

- Att vi alla måste våga prata om psykisk ohälsa, men framför allt lyssna!

Dela sida

Arrangörer

Psyklabbet anordnades i samarbete mellan Experio Lab, Service Convention Sweden och SVID som en aktivitet inom People Powered Future.

People Powered Future-kluster med de olika insatsområdena

Läs mer om People Powered Future

Logotypen för Experio Lab

Läs mer om Experio Lab

SVIDs logotyp

Läs mer om SVID

Med stöd från

Service Convention Sweden

Läs mer om Service Convention Sweden

Mer om Psyklabbet

Se inbjudan till Psyklabbet

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Svensksundsvägen 13, 111 49 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40