Dela sida

Design & Hälsa - Design för bättre hälsa

Design av attraktiva tjänster i sjukvården och omsorgen kan bidra till lösningen på framtidens problem. Med hjälp av design kan patientens/brukarens fulla potential till medskapande tas tillvara liksom alla de tekniska möjligheter som nu etableras.

Design kan förbättra patientens/brukarens upplevelse av den sammantagna vården och omsorgen – vilket i sin tur påverkar både resultat och ekonomi. Samtidigt leder en genomtänkt design till nya arbetssätt för vården och omsorgens medarbetare. En ny kultur kan underlättas där insatserna alltid ges utifrån de individuella behoven, förutsättningarna och önskemålen vid varje givet tillfälle. SVID vill nu bidra till utvecklingen genom programområdet Hälsa.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40