Dela sida

Västra Götalandsregionen

Centrum för personcentrerad vård (GPCC) har tillsammans med Sahlgrenska sjukhuset/Östra i Göteborg utsett två referensavdelningar där personcentrerad vård nu införs.

 Arbetet sker i samverkan med ett antal företagsaktörer där bland annat designbyrån Doberman stödjer verksamheten med designmetodik.

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40

Dela

Anmäl dig nu till vårt nyhetsbrev

 

SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign | Besök: Söder Mälarstrand 29, 3 tr | Post: Söder Mälarstrand 57, 118 25 Stockholm | info@svid.se I 08-406 84 40