Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

1: Förberedelse

Oavsett vilken typ av utvecklingsprojekt du står inför, så finns det flera förberedande aktiviteter du kan göra själv innan du tar kontakt med en designer. Med god förberedelse blir arbetet i utvecklingsprojektet mer effektivt. Du kan dessutom på egen hand genomföra många värdeskapande insatser som leder till tydligare budskap, tydligare kundfokus, nöjdare kunder och ökade intäkter.

 

Illustration: Lappar i olika gröna nyanser och en hand som skissar pil till en av lapparna.

Design i rätt tid

Design bör kopplas in så tidigt som möjligt i utvecklingsprojekt. Ju tidigare, desto bättre förutsättningar finns det att minska risker för ändringar och ökade kostnader senare i projektet. 

Före projektet startar

Design kan användas på flera plan - i samband med produktutveckling, formgivning eller profilering men även som arbetsmetodik för att styra innovationsprocesser, eller som ett strategiskt verktyg för affärsutveckling.

Titta på Designtrappan, som beskriver olika sätt att använda design. Ta reda på vilket steg ni befinner er på, och fundera över vad kan ni göra för att klättra uppåt på trappan. Hur kan din verksamhet använda design?

Till Designtrappan

När ni har gjort det, är det dags att gå vidare till nästa avsnitt, Verksamheten. 

Till nästa avsnitt: Verksamheten