Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Brief och offert

När du upphandlar designkompetens måste du göra en brief. Ju bättre brief, desto snabbare kan ni komma igång när ni har anlitat designern.

Illustration: Två händer som skissar orden "Förutsättningar", "Tidsplan, "Förväntade mål", "Brief", "Budget" och "Offert".

 

Innan något arbete kan påbörjas måste ni enas om tre saker:

  1. Vad som ska göras
  2. Vem som gör vad
  3. Vad det får kosta

Därför ska du som företag göra en brief till designern. Briefen är en skriftlig uppdragsbeskrivning som ska beskriva förutsättningar, tidsplaner och förväntade mål.

Designern kan ha synpunkter på briefen, och ni kan behöva hjälpas åt att förtydliga innehållet.

Designern bekräftar din brief i samband med en skriven offert som du ska ta ställning till innan ni påbörjar samarbetet.

En mer omfattande brief kan ingå i uppdraget.

Arbetet med brief och offert kan upplevas som onödigt krångligt, men genom att göra det ordentligt kan man undvika problem senare i samarbetet. Det är dessutom viktigt att allt finns dokumenterat om någon annan skulle ta över uppdraget.

Frågor till designern

Här hittar du viktiga frågor att ställa till designern innan ni sätter igång arbetet.

Frågor från designern

Här hittar du frågor som du kan förvänta dig att få av designern

Frågor att ta upp i briefen

Här hittar du frågor att ta upp i briefen