Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Frågor att ta upp i briefen

När ni gör en brief, kan det vara bra att diskutera de här frågorna:

 • Vad ska den utvecklade varan/tjänsten användas till?
 • Vad är det för ”problem” som produkten ska lösa?
 • Vem ska använda den?
 • Vilka har nytta av den?
 • Vad ska produkten utstråla?
 • Vem/vilka ska den attrahera?
 • Beskriv varan/tjänsten på det sätt som den blivande användaren ska se den.
 • Fundera på frågeställningarna ordentligt, samtidigt som du utgår från de specifika designkrav som gäller för ditt projekt.
 • Vem kommer att äga rättigheterna/designskyddet/patentet?

Innehåll i briefen - för användaren?

 • Tillfredsställa behov
 • Besvara önskemål
 • Passa målgruppens image
 • Användarvänlighet
 • Servicevänlighet
 • Funktionalitet
 • Ergonomi/tillgänglighet