Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Frågor från designern

Det här är frågor som du kan förbereda dig att få svara på från designern.

Om design

 •  Vad är design för dig?
 • Har ni arbetat med designuppdrag tidigare?

Om uppdraget

 • Varför ser ni ett behov av en designer just nu?
 • Vad vill ni uppnå med uppdraget?
 • Har ni skrivit en uppdragsbeskrivning (brief)?
 • Vem ska vara kontaktperson?
 • Vem fattar besluten i designuppdraget?
 • Kan vi ha kontakt med era leverantörer och kunder?
 • Vem ansvarar för konstruktion och kvalitet?
 • Kan vi få tillgång til dialog med er reklambyrå?
 • Vad kan försena projektet, och hur stora är riskerna för det?
 • Hur ser er miljöpolicy ut?
 • Vilka är era grafiska riktlinjer och eventuell designpolicy?
 • Hur ser er varumärkesstrategi och affärsidé ut?

Om marknaden

 • Vi har behov av en precisering av företagets målgrupp. Kan du beskriva kunderna?
 • Kan jag få träffa några av era kunder och användare för studier och intervjuer?
 • Hur distribueras produkterna?

Om ekonomi

 • Hur mycket omsätter företaget/produkten?
 • Hur ser lönsamheten ut för företaget/produkten?