Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Marknaden

Vilka är era kunder? Kan du förtydliga målgrupperna? Hur når er produkt ut på marknaden?

En central del inom design utgörs av kunskap om marknaden, och insikt i målgruppernas och användarnas behov. Design bidrar till ökat kundfokus eftersom användarens upplevelse ses som den kanske viktigaste ledstjärnan i designprocessen. Detta är nyckeln till att utveckla attraktiva produkter.Illustration: Gröna och beige lappar med orden "Målgrupp", "Primär", "Sekundär", "Konkurrenter", "Produkter", "Trender" och "Prisutveckling" på. Hand som skissat klammer kring lapparna och ordet "Positionering".

 

Fördjupning och övningar 

Här kan du ladda ner information som har med förberedelse och marknaden att göra. T ex analys av målgrupp, företag och konkurrenter.

Konkurrentanalys

Ta reda på vilka era konkurrenter är. 

Här hittar du frågor om vilka era konkurrenter är

Målgruppsanalys

Ta reda på vilka era målgrupper är.

Här hittar du hjälp att analysera era målgrupper

Marknadsplan

Gör en marknadsplan.

Ladda ned "Marknadsplan" 
(Pdf, 1 Mb)

Positionering

Gör en planering för hur ni ska positionera produkten.

Ladda ned "Positionering" 
(Pdf, 1 Mb)