Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Konkurrentanalys

Här hittar du frågor att använda som underlag till beskrivningen av era konkurrenter.

Övning: Konkurrent- och målgruppsanalys

Gör en analys av era konkurrenter genom att svara på och resonera kring frågorna nedan.

Vilka är konkurrenterna?

 • Vilka konkurrerar vi vanligtvis med?
 • Vilka är våra viktigaste konkurrenter?
 • Vilka är mindre viktiga, men ändå seriösa konkurrenter?
 • Producenter av substitutprodukter?
 • Kan dessa konkurrenter delas in i strategiska grupper på basis av deras aktivitet, kompetens och/eller strategier?
 • Vilka är potentiella nya konkurrenter på marknaden och vilka är deras etableringshinder?
 • Är det något som kan göras för att neutralisera dem?

Värdering av konkurrenterna

 • Vad är deras målsättningar och strategier?
 • Deras engagemangsnivå?
 • Deras barriärer för att lämna marknaden?
 • Vilken är deras kostnadsstruktur?
 • Har de en kostnadsfördel eller kostnadsnackdel?
 • Vilken är deras image och positioneringsstrategi?
 • Vilka är de mest lyckade/misslyckade konkurrenterna? Varför?
 • Vilka är styrkan och svagheterna för alla konkurrenter eller strategiska grupper?
 • Vilka fördelar (våra strategiska svagheter, kundproblem eller icke uppfyllda behov) kan konkurrenterna utnyttja för att komma in på marknaden eller bli mer seriösa konkurrenter?
 • Värdera konkurrenterna med hänsyn till deras aktiviteter och kompetenser.