Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Målgruppsanalys

Vilka är era målgrupper? Kom ihåg att ta hänsyn till alla målgrupper.

Köpare och användare behöver inte alltid vara samma person!

 • Vilka är köpare?
 • Vilka är användare?
 • Finns det andra intressenter? Till exempel anställda, leverantörer, distributörer, media, aktieägare, ”early adopters”, myndigheter etcetera.
 • Ta hänsyn till målgrupper under hela produktens livscykel.

Identifiera målgrupperna

 1. Primär målgrupp – Vem är viktigast att fånga utifrån försäljningsvolym / lönsamhet / potential / profilering?
 2. Sekundära målgrupper – Hur fångas övriga målgrupper?

Är uppdelning av marknaden intressant?

Beskriv målgrupperna:

 • Demografiskt: Kön, ålder, utbildning, inkomst, fritid, boende, geografi
 • Psykografiskt: Politik, Miljömedvetenhet, Trygghetsbehov, risk- & förändringsbenägenhet.

Vilka är målgruppernas behov?

Konsumenten

Faktorer som påverkar konsumenten:

En bild med beskrivning av olika faktorer som påverkar köparen/konsumenten/användaren.

 

 

Användare / Produkt

Vem är användaren? Definiera den blivande användaren.

Det är viktigt att anpassa produkten till användaren och inte tvärtom. Produkten behöver anpassas till hur den möter människan, både fysiskt, psykiskt och även hur den påverkar på lång sikt.

Människor är olika och det är sällan att alla tycker att en produkt är perfekt utformad och anpassad.

Frågor att besvara om användaren

 • Vem är produkten till för? (Vem är den blivande användaren?)
 • Vad värdesätter användaren?
 • Vad påverkar upplevelsen av produkten?

När vi har svaren på dessa frågor börjar vi få grepp om kärnan i produktens uttryck.

Kundnytta och upplevt värde

En pyramidformad beskrivning av hur användaren uppfattar värdet av en tjänst eller vara. 

 

Värdeskapande inom produktutveckling - varor och tjänster

 En beskrivning av hur värdet uppfattas av användaren/kunden.