Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Verksamheten

Hur ser din verksamhets varumärkesstrategi och affärsidé ut? Hur upplevs ert varumärke? Hur kommunicerar ni ert budskap? Hur ser lönsamheten ut? Hur jobbar ni med service och underhåll?

Illustration: Olika gröna lappar som det står "Image", "Värderingar", "Styrkor",, "Kärnkompetens" och "Svagheter" på. Penna som skissat pilar, bubbla med ordet "Visioner" och slutligen "Mål med verksamheten".

Det är exempel på frågor som du kan få när du träffar en designer och som kan vara bra att du förbereder dig att kunna svara på.

Design tar sin utgångspunkt i verksamhetens idé och värderingar. Genom att analysera verksamhetens styrkor och svagheter blir det tydligare vad som kan göras, och därefter kan mål och visioner förtydligas.

Det är nu designprocessen börjar.

Till nästa avsnitt: Marknaden

Verktyg och övningar

Här är ett par övningar ni kan göra samband med analysen av ert företag.

Image, identitet, profil

Vad står verksamheten för? Vad har omvärlden för uppfattning? Hur vill ni uppfattas?

Här finns övningar och frågor att resonera kring.

SWOT-analys

Vilka är era styrkor och svagheter? Sammanställ dem i en SWOT-analys. 

Här finns exempel på hur man gör en SWOT-analys