Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

SWOT-analys

Med hjälp av en SWOT-analys skapar man sig en snabb och lättöverskådlig bild över verksamhetens mål som därefter kan uppnås genom att välja lämplig strategi.

SWOT står för Strengths, Weaknesses, Opportunities och Threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).

Styrkor och Svagheter är interna faktorer i verksamheten som tillsammans med nuvarande och framtida förutsättningar i omvärlden bestämmer vilka Möjligheter och Hot man har att jobba med.

Att analysera de interna och externa faktorerna med en SWOT-analys är ett väl beprövat hjälpmedel för att välja strategi. Verksamhetens styrkor är en tillgång att satsa på. Svagheterna kan däremot behöva arbetas bort, men kan även utgöra en utgångspunkt för att se möjligheter till utveckling

Övning: Gör en SWOT-analys

Värdering av företagets starka och svaga sidor, möjligheter och hot

  • Börja med att beskriva företagets starka och svaga sidor – de interna faktorerna.
  • Analysera därefter möjligheter och hot – de externa faktorerna
  • Skriv in dem i de olika rutorna.
Mall för SWOT-analys

Exempel på SWOT-analys

Så här kan en färdig SWOT-analys ut.

Exempel på SWOT-analys