Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

2: Designarbetet

När briefen är gjord och du har anlitat designer är det dags att påbörja arbetet tillsammans.Två händer som skissar på tre lappar. Olika pennor ligger vid lapparna.

Var öppen för möjligheten att arbetet med designern kommer att leda fram till andra resultat än du tänkte från början.

Fundera på vilka kompetenser i och utanför din verksamhet som kommer att beröras av resultatet av utvecklingsarbetet. Det är bra om alla redan nu har möjlighet att planera och komma med synpunkter på de aktiviteter som kommer att ske framöver.

Nästa steg: Användarstudier och analys