Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Konceptutveckling och visualisering

Nästa steg i processen är att designern gör ett kreativt arbete utifrån användarstudierna och analysen. Det kreativa arbetet leder till ett antal konceptförslag.Illustration: Blå och lila lappar med skisser och ord. Ovan två bubblor och pilar med orden "Förutsättnningar" och "Krav". Ord på lapparna: "Skisser", "Konceptutveckling", "Dummy" och "Tester". Ordet "Synpunkter" i annan färg under klammer kring lapparna. Under klammern står det "Konceptförslag".

Det kan vara ovärderligt att få synpunkter från ett annat håll för att få fram ett koncept som motsvarar marknadens behov och krav.

En idé kan testas i simulerad miljö eller i verkligheten för att undvika dyra förändringar längre fram i projektet. För att komplettera koncepten, kan man med fördel diskutera de första förslagen med både era anställda och kunder.

Förslagen kan presenteras för dig som till exempel skisser, datoranimeringar, flödesscheman eller enkla modeller, beroende på hur uppdraget ser ut

Nästa steg: Utvärdering och konceptval