Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Utvärdering och konceptval

Tillsammans med designern utvärderar ni de första förslagen och diskuterar vad som måste förändras och förbättras. Sedan väljer ni ut det koncept ni vill gå vidare med.

Illustration: Ordet "Konceptförslag" och tre lappar med illustrationer, klammer till ordet "Urval". Orden "Prioriteringar" och "Tekniska avgöranden" skrivet och leder vidare till en lapp med illustration.

Här är exempel på vad ni kan tänka på när ni ska välja koncept:

 • Återkoppla till designbriefen och analyserna
 • Värdera helhetskoncepten
 • Kombinera fackkunskap och intuition
 • Fokusera på varför konceptet fungerar baserat på briefen och inte på ”gillar du det här?"
 • Strategisk anpassning till er verksamhets mål
 • Konceptets särart ("Är vi unika?")
 • Marknadspotential
 • Distributionsmöjligheter
 • Utvecklingstid
 • Produktionsmöjligheter
 • Kalkyler

 Nästa steg: Justering och genomförande