Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Användarstudier och analys

Nu har ni kommit igång med designarbetet och kommer att utgå från det problem som behöver lösas.Blå och lila lappar med orden "Produkt", "Företag", "Marknad", "Kunder", "Behov", "Strategier" och "Värderingar". Hand som ritar klammer kring lapparna med ordet "Förutsättningar" skrivet under klammern.

En framgångsrik designprocess har alltid användaren i fokus, och kan även involvera användaren i processen.

Designern gör därför olika kvalitativa och kvantitativa studier, omvärldsstudier, samtal och tester med målgrupperna och behovs- och funktionsanalyser. Allt detta analyseras sedan och ligger till grund för konceptutvecklingen.

Alla designföretag har sina egna processer, och de kan också skilja sig åt beroende på hur uppdraget ser ut. Be designern att beskriva sin process för dig, och i vilka delar du kommer att vara mer och mindre aktiv.

Nästa steg: Konceptutveckling och visualisering