Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Justering och genomförande

När ni tillsammans har valt ett koncept att gå vidare med, är det dags att utveckla konceptet till en färdig lösning.

 

Illustration: Hand som skissar. Ett lila pappersflygplan flyger mot ordet "Tester". Blått pappersflygplan flyger vidare från "Tester".

Nu är det dags att ta fram en testversion eller prototyp som kan testas och utvärderas.

Eftersom varje nytt steg kan medföra nya möjligheter eller problem, blir det ofta justeringar och kompletteringar i den här fasen. För att alla parter ska vara delaktiga och få förståelse för processen, kan det vara bättre att ta många små steg istället för ett stort.

När alla är nöjda är det dags att ta fram underlag för produktion.

Nästa fas: Implementering

Kvalitet

Vid framtagning av den färdiga produkten, i samband med produktionsplanering, betaversioner och prover uppstår ofta oväntade problem som kan behöva rättas till.

Designern kan i dessa fall hjälpa er att kontrollera att produkten uppfyller de behov, förväntningar och kvalitetskrav som ni kommit fram till tillsammans.

Skydd

Att skydda sin idé, design och varumärke kan ge större möjligheter att tjäna pengar på det som skapats.

Patent- och registreringsverket har hand om ett flertal olika skydd för form och varumärke, som fungerar både nationellt och internationellt. Vilka skydd som passar bäst i just ditt projekt bör utvärderas med hjälp av specialkompetens inom det som kallas immaterialrätt. Designern är ofta väl insatt i sådana här frågor, så om ni känner er osäkra brukar det gå bra att diskutera dessa med designern.

En del skydd är relativt enkla att söka, medan andra kan vara mer omfattande och kostsamma. Om ni har utvecklat en unik lösning eller funktion, bör en patentbyrå kopplas in.