Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Söder Mälarstrand 29, 3 tr
Post: Söder Mälarstrand 57 
118 25 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

3: Implementering

När ni har valt ett koncept som har testats och justerats för produktion, är det dags att gå in i implementeringsfasen.

I den här fasen har du som beställare stor del även om designern kan finnas med och stötta i processen, beroende på vad ni kommit överens om ska ingå i uppdraget.

Till nästa steg: Produktion