Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Produktion

I det här skedet ska allt vara klart och testat, men det är inte ovanligt att det uppstår problem eller frågor.

Det är oftast uppdragsgivaren som ansvarar för produktionsplaneringen.

Designern kan stödja i arbetet med att se till att produkten lever upp till det krav och som ni tidigare beslutat.

Resultatet av produktionen är den vara eller tjänst som sedan kommer ut på marknaden.

Till nästa steg: Lansering