Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Utvärdering

När produkten är färdig och har nått marknaden bör ni följa upp och utvärdera ert samarbete med designern.  Illlustration. Lappar i olika färger och två pennor. En med en inringad hand som gör segertecken, en med ett frågetecken och en med en låda.

Efter designprojektet bör återkoppling ske mellan designer och uppdragsgivare, där arbetet och resultatet utvärderas.

En vanligt förekommande frågeställning är om investeringen i design i slutändan ökar försäljningsvolymen och vinsten så som beräkningarna förutspått.

En anledning till misslyckande kan exempelvis vara brister i upparbetade marknadskanaler.

Frågor att ta upp i utvärderingen

Här ser du exempel på olika ämnen och frågor ni kan ta upp i utvärderingen.

Är resultatet det ni planerade?

Vad gick rätt? Vad gick fel? Vad har ni lärt er?

Fungerar produkten/tjänsten så som det var tänkt?

Hur ser kundnöjdheten ut? Vilken respons har ni fått från användarna?

Har produkten/tjänsten fått den position på  marknaden som ni önskade?

Uppfylldes de kriterier för framgång som ni skrev om i designbriefen?

Hur ser lönsamheten ut? Höll budgeten?

Fungerade processen?

Hur ser dokumentationen ut?

Har ni fått en kompetenshöjning i verksamheten/personligen?'

Ska designkompetensen finnas i verksamheten?