Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Germa

Företaget Germa tog hjälp av designer för att utveckla en räddningsbår. Resultatet bidrog till fler funktioner, löste tidigare problem med storleken och minskade tillverkningskostnaden radikalt.

Germa är ett företag i Kristianstad som utvecklar flygdräkter till Svenska Luftförsvaret och räddningsutrustning för ambulanser och sjukhus världen över. De har idag 20 anställda.

I Germas produktion finns en räddningsbår som man länge velat utveckla. Dagens ambulanser är idag väldigt packade med utrustning och utrymmet blir allt mindre. Räddningsbåren är en utrymmeskrävande produkt och den var i behov av utveckling.

En designer kopplades in för att titta och undersöka problemet. Efter analyser, intervjuer och ett stort antal prototyper som man utvecklade tillsammans med Germa kom man fram till ett resultat som la in fler funktioner i båren, löste problemet med storleken och att man fick ner tillverkningskostnaden radikalt.

Se filmen där Germas vd Björn Holmqvist och designern Mårten Fornaner på Scalae berättar om arbetet att ta fram en ny räddningsbår.

www.germa.se

www.scalae.se