Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

ITE Fabriks

Företaget ITE Fabriks är ett klassiskt underleverantörsföretag till fordonsindustrin. I och med finanskrisen och hårdare konkurrens har de börjat titta efter nya möjligheter och anlitade därför en designer.

ITE Fabriks ligger i Olofström och har 39 anställda. Företaget är ett klassiskt underleverantörsföretag som tillverkar pressade plåtkomponenter och mycket saker till fordonsindustrin med fokus på lastvagnar framför allt.

Finanskrisen och en ökande internationell konkurrens har satt en hård press på företaget och man tittar därför efter nya möjligheter för produktion. Ett område där man upplever att man kan komma med nya idéer är inom alternativa energikällor.

Designerna Hans Grönwall och Åke Sennström lyssnade av vdn Anders Rasmusson idéer, och tillsammans inledde man en ny satsning inom företaget.

Expandera

Exemplet kommer från SVIDs projekt Expandera.

Till projektet Expanderas webbplats