Kontakt

SVID,
Stiftelsen Svensk Industridesign
Svensksundsvägen 13 
111 49 Stockholm
08 - 406 84 40
info@svid.se

Industrispår AB

Industrispår AB erbjuder totallösningar för spåranläggningar och maskinutrustning. För att minska de stora kostnaderna vid lampbyten anlitade de desginföretaget Scalae. Se filmen om deras samarbete!

Lampbyten på bangårdar är något som är väldigt kostsamt. Arbetet kan bara ske vissa tider och av kompetent personal. Ett lampbyte kan kosta upp mot 20000 kr. Detta medför att man ”väntar” tills ca 20 % av lamporna är sönder innan byten sker. Till detta hör att energikostnaden är hög.

Designföretaget Scalaes uppdrag var att ta fram en ny lämplig lampa som håller längre och sparar energi. Till detta även att utforma en ny kåpa som samtidigt har en avkylande funktion.

Eftersom filmen nedan gjordes under utvecklingen och var sekretessbelagd så kan vi inte visa själva produkten ännu.